Ingemar Wickström

Ingemar är den i släkten som är mest intresserad av släktforskning. Han inte bara forskar utan delger också släkt och andra intresserade sina resultat. Med andra ord är han en guldgruva för en webb-master som vill se lite innehåll på sina sidor och inte bara form.

Av tekniska skäl är längre artiklar uppdelade på flera filer

Artiklar