Nils O. Berlund med familj

Nils O. Berglund

Nils O. Berglund var född 1866 i Lyby, söder om Ringsjön, där hans föräldrar hade en liten gård. Han tog tjänst först hos en snickare i Hörby och från våren 1885 som snickarlärling i Malmö. Vid sidan av sitt arbete utbildade han sig på Tekniska afton- och söndagsskolan och blev 1891 antagen som snickargesäll. Hans gesällprov var en skalenlig modell av timmerkonstruktionen till S:t Petri kyrkas nya tornspira, som byggdes 1891-92. Modellen finns idag på Malmö museum. År 1893 fick han avgångsbetyg över avlagd byggmästarexamen. Under studietiden och även efter sin examen arbetade han hos olika byggmästare i Malmö. Andra halvåret 1896 vistades han i Berlin som svenska statens stipendiat. År 1898 tillerkändes han rättighet som byggmästare i Malmö.

Under sin verksamma tid byggde Nils O. Berglund drygt ett dussintal hus i Malmö, varav åtta flerfamiljshus, en skola, en del villor och någon industribyggnad.

Kv. Väveriet 19, Polishuset

Mest bekanta är fastigheten Södra Förstadsgatan - Smedjegatan – Skolgatan (byggd 1907-08, arkitekt August Stoltz), kallat “Gripenhuset” efter det där under många år inrymda apoteket Gripen, hörnhuset Djäknegatan – Baltzargatan (byggt 1910, eldskadat och rivet 1962, arkitekt Ewe & Melin), bekant för sin fasadutsmyckning med ”nästrumpetare”, samt jugendhuset Engelbrektsgatan – Grynbodgatan (byggt 1912, arkitekt Oscar Hägg), som tjänstgjorde bl.a. som polishus fram till mitten av 1930-talet.

1900 gifte Nils O. Berglund sig med Elina Jönsson från gården Fosie nr 5, ”Luciero”. Paret fick tre barn, Ella, Nils och Astrid. Familjen flyttade 1915 till Hindby nr 6, där Berglund då byggt ”Villa Dälden”. Makarna bodde kvar här tills de avled, Elina 1937 och Nils 1947.

Ingemar Wickström

Vad betydde O i Nils O?

O:e står för Olsson, efter fadern Ola Jeppsson. Han hette alltså frn början Nils Olsson. Sedan han tagit namnet Berglund, kallade han sig Nils Olsson Berglund, vilket förenklades till Nils O. Berglund.

Ingemar Wickström

Jag tycker det är intressant att jämföra med Carl Viktor som kom från en liknande bakgrund, också tog sig upp och också bytte bort sitt son-mamn

Olof

Mer att lsa