Olof Wickström

Olof på bygget, Rungatan 7, våren 1971

Klicka för ännu större bild

Foto Gunnar Wickström