Eric Andersson

Om släktgården Hindby nr 6 som blev stadsdelen Eriksfält

Av alla de gårdar som vår släkt under århundradena brukat finns en del som med större skäl än andra kan kallas släktgårdar. En av dessa är gården Hindby nr 6 i Fosie socken, som på ett eller annat sätt haft anknytning till vår släkt i 300 år.

Till Hindby by kom omkring år 1680 bröderna Per och Lars Rasmusson och slog sig ned som brukare av kronorusthållen Hindby nr 1 (Per) och Hindby nr nr 2 (Lars). De var söner till bonden Rasmus Larsson på Fjärdingslöv nr 4 i Glostorps socken, om vilken det sades när han 1698 dog: "ehn 78 åhrs gl:mand: hadde uthi lågl tidh booet i Fielanslöf: lefwat i Ectenskap 52 åhr, ehn fader till 11 barn,.....ehn myket skröpl: Menniskja, war i huse hos sin doter". Lars Rasmussons äldste son, Per Larsson, dyker i början av 1700-talet upp på Hindby nr 6, som han sedan brukade till sin död 1755. Per hade bland sina 15 barn döttrarna Marna och Margareta, av vilka Marna skall närmare berätas nedan och Margareta var mormors mormor till vår släkts Boel Mårtensdotter Lindström, gift med den nedannämnde Jöns Persson pö Fosie nr 5.

Ingemar Wickström

Läs mer i: Om släktgården Hindby nr 6 som blev stadsdelen Eriksfält