Kv. Kråkan 30 och 31, Gripenhuset

N O Berglunds byggnader

Rundtur till av N O Berglund uppförda byggander i Malmö den 9 maj 2002

Några (amatörmässiga) kommentarer kring hans flerfamiljshus

Morfar hade en gedigen byggmästarutbildning. Sedan han 1885 flyttat till Malmö gick han på Tekniska afton- och söndagsskolan först 1885, sedan - med kortare uppehåll - åren 1888-1893, vilket slutade med att han sistnämnda år avlade byggmästarexamen. Under studietiden och även efter sin examen arbetade han hos olika byggmästare. Han blev 1891 antagen som snickargesäll och 1894 också som murargesäll. Under åren 1891-1898 var hans huvudsaklige arbetsgivare Nils Jönsson Stenmarck, som vid denna tid var en av Malmös mest betydande byggmästare. Hans anställning hos denne avbröts med annan praktik, 5 månader hösten 1895 i Stockholm och hela andra halvåret 1896 i Berlin (som svenska statens stipendiat). Under dessa å lärde han sig naturligtvis inte bara byggandets teknik utan också de förhärskande strömningarna i dåtidens modena arkitektur.

Morfar byggde, möjligen med något undantag, sina flerfamiljshus i egen regi. Jag känner inte till något där han inte var sin egen byggherre och därmed också risktagare, låt vara att han i sitt första bygge hade en kompanjon. Möjligen kan de två hus som han i begynnelsen av sin verksamhet skall ha uppfört i Arlöv respektive på Sofielund i Malmö och om vilka vi inte något vet, ha skett på entreprenad för annan. Detta kan också gälla det for mig tidigare okända, av morfar ritade kv. Lea 6, som vi inte heller känner till så mycket om. Däremot byggde han ju ett antal mindre objekt, ett par villor, Hindby småskola och en fabriksbyggnad, för andras räkning.

Ingemar Wickström

Läs mer i: N O Berglunds byggnader del 1 av 3; N O Berglunds byggnader del 2 av 3 och N O Berglunds byggnader del 3 av 3